Vi giver dig et retvisende billede af mobilnettet

Vores tjenester hjælper dig med selv at måle dækningen eller sikre kvalitet og tilgængelighed ved mobilsamtaler og det mobile internet. Hvor godt fungerer det egentlig?

Kontrollér dækningen

Over hundrede kommuner i Sverige anvender vores tjenester til at måle mobildækningen. Se de publicerede kort på den svenske side: tackningskollen.se/sverige.
Ved hjælp af vores dækningskort er det nemt at sammenligne, hvilken operatør der har den bedste dækning i et bestemt geografisk område.

Hvorfor skal vi kontrollere dækningen?

Virksomheder, kommuner og andre organisationer har forskellige behov og efterspørger noget forskelligt. Nogle af de årsager som vores kunder nævner, er bl.a.:
 • Gør beslutningen vedr. valg af mobiloperatør lettere
 • Muligt at følge op på operatørernes forpligtelser
 • Kortlægning af operatørernes mulighed for at levere tjenester til borgere ogerhvervsliv
 • Udpegning af områder, der har behov for ekstra dækning
 • Valg af den rette tekniske platform og operatør ved tryghedsalarmer eller andre M2M-løsninger
 • Kriseberedskab - hvad kan vi forvente ved større driftsforstyrrelser i infrastrukturen?
 • Planlægning og prioritering af alternativ IT-infrastruktur

Sådan måler vi mobildækningen

Måling af mobildækningen udføres i to trin med et avanceret, men letanvendeligt, værktøj.

Vi indsamler dækningsdata via vores software i eksempelvis skraldebiler

Med en licens til vores software kan du, med et vilkårligt antal telefoner, måle lige så meget du vil på alle mobilnet:

 • Brug af almindelige telefoner gør det nemt at bruge.
 • Telefonerne placeres i specialtilpassede holdere.
 • Målingerne starter, når bilen starter og stopper, når bilen slukkes.

Vi præsenterer resultatet vha. dækningskort i vores portal eller i jeres GIS-system

Med en licens til vores software følger du målingerne i realtid via vores kundeportal og kan nemt analysere geografiske forskelle mellem de forskellige operatører:

 • Hvem har den bedste dækning til taleopkald?
 • Hvor god er 4G-dækningen?
 • Hvordan er den samlede dækning for alle operatører?
 • Anvend resultatet ved indkøb af mobiltelefoni.

UPIcom er et unikt og letanvendeligt system til måling og analyse samt opfølgning på, hvordan brugerne oplever brug af internet og taleopkald i mobilnettet.

Vi indsamler måledata via en app på mobiltelefoner, som er placeret på kontorer eller i biler

Vi anvender almindelige mobiltelefoner til indsamling af information, og du vælger, om du vil måle på et bestemt sted eller langs en vejstrækning.

 • Brug af almindelige telefoner gør det nemt at bruge.
 • Målinger og ruter planlægges nemt i en webbaseret portal.
 • Telefonerne henter målekonfiguration automatisk.
 • Alle indsamlede måledata sendes direkte til portalen for analyse.

Vi præsenterer resultatet vha. intelligente tabeller, grafer og kort

Analyse af resultaterne i en specialtilpasset portal:

 • Hvordan er tilgængeligheden på operatørernes tjenester?
 • Hvor god er download-hastigheden på internettet?
 • Hvordan er kvaliteten på telefonien?
 • Sammenligning af operatørerne

Kontakt os

Iqmtel har gennem flere år udviklet tjenester og produkter til at måle, analysere og visualisere slutbrugerens oplevelse på telenettet.
 • Måle dækningen via skraldebiler og andre køretøjer.
 • Måle indendørsdækningen i jeres virksomhed.
 • Måle det mobile internet.
 • Måle mobile taleopkald.
 • Måle mobiltjenester langs vejstrækninger.

Har du nogle spørgsmål?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få styr på mobiloperatørernes tjenester? Eller ønsker du at være samarbejdspartner? Kontakt os!

Kontaktskjema